Vendredo, 8 novembro 2019: Letero al la Romanoj 15: 14-21.

Mi mem estas konvinkita pri vi, miaj fratoj kaj fratinoj, ke vi mem estas plena de boneco, plena de ĉiaj scioj kaj kapabla de amoni unu la alian. Sed mi skribis al vi iom kuraĝe en iuj aspektoj por memorigi vin, pro la graco donita de Dio por esti ministro de Kristo Jesuo al la nacianoj plenumante la pastran servadon de la evangelio de Dio, por ke ni alportu la oferon de la nacianoj akcepteblas, sanktigitaj de la sankta Spirito. En Kristo Jesuo, do, mi havas kialojn por fanfaroni pri tio, kio apartenas al Dio. Ĉar mi ne kuraĝos paroli pri io ajn krom tio, kion Kristo plenumis per mi, por konduki la nacianojn al obeado per parolo kaj agado, per la potenco de signoj kaj mirindaĵoj, per la potenco de la Spirito (de Dio), tiel ke de Jerusalemo la tutan vojon ĝis Illyricum mi finis prediki la evangelion de Kristo. Tiel mi aspiras proklami la evangelion ne tie, kie Kristo jam estis nomita, por ke mi ne konstruu sur fundamento de alia, sed kiel estas skribite: "Kiujn neniam oni diris pri li, vidos, kaj tiuj, kiuj neniam aŭdis pri tio. li komprenos. "

Rimarkoj kaj preĝoj