Vendredo, 9 aprilo 2021: Agoj de la Apostoloj 4: 1-12.

Post kiam la kriplulo resaniĝis, dum Petro kaj Johano ankoraŭ parolis al la popolo, la pastroj, la estro de la templa gardisto kaj la Sadukeoj alfrontis ilin, maltrankviligitaj, ke ili instruas la homojn kaj proklamas en Jesuo la reviviĝon de la mortinta. Ili metis manojn sur ilin kaj arestis ilin ĝis la sekva tago, ĉar jam estis vespero. Sed multaj el tiuj, kiuj aŭdis la vorton, kredis kaj (la) nombro da viroj kreskis al (ĉirkaŭ) kvin mil. La sekvan tagon, iliaj estroj, pliaĝuloj kaj skribistoj kunvenis en Jerusalemo, kun Ana la ĉefpastro, Kajafas, Johano, Aleksandro, kaj ĉiuj el la ĉefpastroj. Ili venigis ilin en sian ĉeeston kaj demandis ilin: "Per kia potenco aŭ per kia nomo vi faris ĉi tion?" Tiam Petro, plenigita de la Sankta Spirito, respondis al ili: "Gvidantoj de la homoj kaj pliaĝuloj: Se ni hodiaŭ ekzameniĝas pri bona faro farita al kriplulo, nome per kio li estis savita, tiam vi ĉiuj kaj ĉiuj la Izraelidoj devas scii, ke ĝi estis en la nomo de Jesuo Kristo, la Nazaretano, kiun vi krucumis, kiun Dio levis el la mortintoj; en lia nomo ĉi tiu viro staras antaŭ ol vi resaniĝis. kiu fariĝis la bazŝtono. ' Ne ekzistas savo per iu alia, kaj neniu alia nomo sub la ĉielo estas donita al la homa raso, per kiu ni devas esti savitaj. "

Rimarkoj kaj preĝoj