Vendredo, 9 aprilo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 21: 1-14.

Jesuo denove malkaŝis sin al siaj disĉiploj ĉe la maro Tiberias. Li malkaŝis sin tiamaniere. Kune estis Simon Petro, Tomaso nomata Didimo, Natanael el Kana Galilea, filoj de Zebedeo kaj du aliaj el liaj disĉiploj. Simon Petro diris al ili: "Mi iros fiŝkapti." Ili diris al li: "Ni ankaŭ iros kun vi." Do ili eliris kaj eniris la boaton, sed tiun nokton ili kaptis nenion. Kiam jam tagiĝis, Jesuo staris sur la bordo; sed la disĉiploj ne rimarkis, ke ĝi estas Jesuo. Jesuo diris al ili: "Infanoj, ĉu vi kaptis ion por manĝi?" Ili respondis al li: "Ne." Li do diris al ili: "Castetu la reton super la dekstran flankon de la boato, kaj vi trovos ion." Do ili ĵetis ĝin, kaj ne povis tiri ĝin pro la nombro da fiŝoj. Do la disĉiplo, kiun Jesuo amis, diris al Petro: "Ĝi estas la Sinjoro." Kiam Simon Petro aŭdis, ke ĝi estas la Sinjoro, li enmetis sian veston, ĉar li estis iomete vestita kaj saltis en la maron. La aliaj disĉiploj venis en la boato, ĉar ili ne estis malproksime de la bordo, nur ĉirkaŭ cent jardojn, trenante la reton kun la fiŝo. Kiam ili grimpis sur la bordon, ili vidis lignokarban fajron kun fiŝoj sur ĝi kaj pano. Jesuo diris al ili: "Alportu iom da fiŝoj, kiujn vi ĵus kaptis." Do Simon Petro transiris kaj trenis la reton marborden plenan de cent kvindek tri grandaj fiŝoj. Kvankam estis tiom multaj, la reto ne estis ŝirita. Jesuo diris al ili: "Venu, matenmanĝu." Kaj neniu el la disĉiploj kuraĝis demandi lin: "Kiu vi estas?" ĉar ili konstatis, ke ĝi estas la Sinjoro. Jesuo venis kaj prenis la panon kaj donis al ili, kaj tiel same la fiŝon. Ĉi tiu estis la tria fojo, kiam Jesuo estis rivelita al siaj disĉiploj post la releviĝo el la mortintoj.

Rimarkoj kaj preĝoj