Vendredo, 9 julio 2021: Psalmoj 37 (36): 3-4.18-19.27-28.39-40.

Fidu la Eternulon kaj faru bonon, por ke vi loĝu en la lando kaj paŝtiĝu sendanĝere. Ĝoju pri la Eternulo, kaj Li plenumos la petojn de via koro. La Eternulo gardas la vivon de la tuta koro; ilia heredo daŭras eterne. Ili ne estas hontigitaj en malbona tempo; en tagoj de malsato ili havas multe. Deturnu vin de malbono kaj faru bonon, por ke vi restu eterne; Ĉar la Eternulo amas justecon, Kaj ne forlasas Siajn fidelulojn. La savo de piulo venas de la Eternulo; Li estas ilia rifuĝejo en tempo de mizero. La Eternulo ilin helpas kaj savas; Li savas ilin de malvirtulo kaj savas ilin, ĉar ili rifuĝas al li.

Rimarkoj kaj preĝoj