Vendredo, 9 oktobro 2020: Letero al la Galatoj 3: 7-14.

Fratoj kaj fratinoj: Konsciu, ke estas tiuj, kiuj havas fidon, filoj de Abraham. La Skribo, kiu anticipe vidis, ke Dio pravigos la nacianojn per fido, antaŭdiris la bonan novaĵon al Abraham, dirante: Per vi beniĝos ĉiuj nacioj. Sekve, tiuj, kiuj havas fidon, estas benitaj kune kun Abraham, kiu havis fidon. Ĉar ĉiuj, kiuj dependas de faroj de la leĝo, estas sub malbeno; cxar estas skribite: Malbenita estu cxiu, kiu ne persistos en farado de cxio, kio estas skribita en la libro de la legxo. Kaj ke neniu praviĝas antaŭ Dio per la leĝo, estas klare, ĉar "tiu, kiu estas prava per fido, vivos". Sed la leĝo ne dependas de fido; prefere "tiu, kiu faras ĉi tiujn aferojn, vivos per ili." Kristo elaĉetis nin de la malbeno de la leĝo, farante malbeno por ni, ĉar estas skribite: "Malbenita estu ĉiu, kiu pendas sur arbo", por ke la beno de Abraham etendiĝu al la nacianoj per Kristo Jesuo, por ke ni eble ricevos la promeson de la Spirito per fido.

Rimarkoj kaj preĝoj