Vendredo, 9 oktobro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 11: 15-26.

Kiam Jesuo elpelis demonon, iuj el la homamaso diris: "Per la potenco de Beelzebul, la princo de demonoj, li forpelas demonojn." Aliaj, por provi lin, petis de li signon el la ĉielo. Sed li sciis iliajn pensojn, kaj diris al ili: "Ĉiu regno dividita kontraŭ si detruiĝos, kaj domo falos kontraŭ domo. Kaj se Satano estas dividita kontraŭ si, kiel staros lia regno? Ĉar vi diras, ke per Beelzebul estas tio, ke Mi elpelas demonojn. Se mi do elpelas demonojn de Beelzebul, per kiu viaj homoj forpelas ilin? Tial ili estos viaj juĝistoj. Sed se per la fingro de Dio mi elpelas demonojn, tiam la regno de Dio venis sur vin. Kiam forta viro plene armita gardas sian palacon, liaj havaĵoj estas sendanĝeraj. Sed kiam iu pli forta ol li atakas kaj venkas lin, li forprenas la kirason, sur kiu li dependis, kaj disdonas la militakiron. Kiu ajn estas ne kun mi estas kontraŭ mi, kaj kiu ne kolektas kun mi, tiu disĵetas. " Kiam malpura spirito eliras el iu, ĝi vagas tra aridaj regionoj serĉante ripozon, sed, trovante neniun, ĝi diras: "Mi revenos al mia hejmo, de kiu mi venis." Sed reveninte, ĝi trovas ĝin balaita kaj ordigita. Tiam ĝi iras kaj revenigas sep aliajn spiritojn pli fiajn ol si mem, kiuj enloĝas kaj loĝas tie, kaj la lasta stato de tiu homo estas pli malbona ol la unua. "

Rimarkoj kaj preĝoj