Vendredo, la 8a de oktobro 2021: Psalmoj 9 (9A): 2-3.6.16.8-9.

Mi dankos Vin, ho Eternulo, per mia tuta koro; Mi deklaros ĉiujn viajn mirindaĵojn. Mi ĝojos kaj ĝojos pri via nomo; Mi kantos himnojn al via nomo, Plejaltulo. Vi admonis la naciojn kaj pereigis la malpiulojn; ilian nomon vi forviŝis por ĉiam kaj eterne. La popoloj dronis en la kavon, kiun ili kreis; en la kaptilo, kiun ili metas, ilia piedo estas kaptita. Sed la Eternulo sidas eterne; li starigis sian tronon por juĝo. Li juĝas la mondon kun justeco; Li regas la popolojn kun justeco.

Rimarkoj kaj preĝoj