Vendredon, 14 aŭgusto 2020: Libro de Ezekiel 16: 1-15.60.63.

Kaj aperis al mi vorto de la Eternulo: Ho filo de homo, sciigu al Jerusalem ŝiajn abomenindaĵojn. Tiel diras la Sinjoro, la Eternulo, al Jerusalem: Laŭ deveno kaj naskiĝo vi estas el la lando Kanaana; via patro estis Amorito kaj via patrino hitita. Koncerne vian naskiĝon, la tagon kiam vi naskiĝis, via umbiliko ne estis tranĉita; vi ne estis lavita per akvo, nek sanktoleita, nek frotita per salo, nek subpremita per ŝvelaj vestoj. Neniu rigardis vin kun kompatemo aŭ kompato fari ion ajn por vi. Pli ĝuste, vi estis ĵetita sur la teron kiel io abomena, la tagon kiam vi naskiĝis. Poste mi preterpasis kaj vidis vin ŝvebantan en via sango. Mi diris al vi: Vivu en via sango kaj kresku kiel planto sur la kampo. Vi kreskis kaj disvolviĝis, vi alvenis al la pubereco; viaj mamoj formiĝis, viaj haroj kreskis, sed vi estis ankoraŭ nuda. Denove mi preterpasis vin kaj vidis, ke vi nun estas sufiĉe aĝa pro amo. Mi do sternas la angulon de mia mantelo super vi, por kovri vian nudecon; Mi ĵuris ĵuron al vi kaj kunigis kun vi interligon; vi fariĝis miaj, diras la Sinjoro, la Eternulo. Mi tiam banis vin per akvo, mi forprenis vian sangon kaj sanktoleis vin per oleo. Mi vestis vin per brodita robo, metis sandalojn el bona ledo sur viajn piedojn; Mi donis al vi belan tukon kaj silkan robojn por porti. Mi ornamis vin per juvelaĵoj: mi metis braceletojn sur viajn brakojn, kolĉenon ĉirkaŭ via kolo, ringon en la nazon, pendumilojn en viaj oreloj, kaj gloran diademon sur vian kapon. Vi ornamis vin per oro kaj arĝento; viaj vestoj estis el bisino, silko kaj brodita tuko. Fina faruno, mielo, kaj oleo estis via manĝaĵo. Vi estis ege bela, kun la digno de reĝino. Vi famiĝis inter la nacioj pro via beleco, perfekta kiel ĝi estis, pro mia splendo, kiun mi donis al vi, diras la Sinjoro, Dio. Sed vi allogis vian propran belecon, vi uzis vian famon por fari vin malcxastistino, kaj vi malcxastis vian pasanton, cxiu, kies vi farigxis. Tamen mi rememoros la interligon, kiun mi faris kun vi, kiam vi estis knabino, kaj mi starigos kun vi eternan interligon. por ke vi rememoru kaj estu kovritaj de konfuzo, kaj por ke vi estu tute silentigitaj pro honto, kiam mi pardonas vin pro ĉio, kion vi faris, diras la Sinjoro, la Eternulo.

Rimarkoj kaj preĝoj