Vendredon, 14 februaron 2020: Psalmoj 81 (80): 10-11ab.12-13.14-15.

"Ne estos stranga dio inter vi kaj vi ne adoros alian fremdan dion. Mi, la Eternulo, estas via Dio, kiu elkondukis vin el la lando Egipta. Malfermu vian buŝon, por ke mi plenigu ĝin." Sed mia popolo ne aŭskultis miajn vortojn; Izrael ne obeis min. Do mi cedis ilin al la malmoleco de sia koro; ili laŭ siaj propraj konsiloj agadis. " "Se nur Mia popolo aŭskultus min, kaj Izrael iros laŭ miaj vojoj, Rapide Mi humiligus iliajn malamikojn; kontraŭ iliaj malamikoj Mi turnus Mian manon."

Rimarkoj kaj preĝoj