Vendredon, 28 februaron 2020: Psalmoj 51 (50): 3-4.5-6ab.18-19.

Kompatu min, ho Dio, en Via boneco; en la grandeco de via kompato forviŝu mian ofendon. En via abunda kompato ellasu mian ofendon. Vere lavu min de mia kulpo kaj de mia peko purigu min. Ĉar mi konfesas mian ofendon, kaj mia peko estas ĉiam antaŭ mi; ĉar mi konfesas mian pekon, kaj mia peko estas antaŭ mi ĉiam; nur kontraŭ vi mi pekis; Mi faris tian malbonon antaŭ vi, ke vi estas ĝuste en via kondamno, kulpa kiam vi kondamnas. Ĉar vi ne plaĉas al oferoj; se mi alportus bruloferon, vi ne akceptus ĝin. Mia ofero, ho Dio, estas kontraa spirito; koro korprema kaj humila, ho Dio, vi ne ŝprucos.

Rimarkoj kaj preĝoj