Vendredon 4 oktobron 2019: Libro de Baruuch 1: 15-22.

Dum la babilona kaptiteco, la ekzilitoj preĝis: "Justeco estas kun la Sinjoro, nia Dio; kaj ni hodiaŭ estas hontigitaj de Judoj kaj civitanoj de Jerusalem, ke ni, kun niaj reĝoj, regantoj, pastroj kaj profetoj kaj kun niaj patroj, ni pekis antaŭ la okuloj de la Eternulo kaj malobeis lin. Ni nek aŭskultis la voĉon de la Eternulo, nia Dio, nek sekvis la ordonojn, kiujn la Eternulo starigis antaŭ ni. De la tempo, kiam la Eternulo kondukis niajn patrojn el la lando Egipta ĝis la nuna tago, ni malobeis la Eternulon, nian Dion, kaj nur preta malatenti Lian voĉon. Kaj la malbonoj kaj la malbeno, kiujn la Eternulo kunportis al Moseo, lia servanto, en la tempo, kiam li kondukis niajn patrojn el la lando Egipta, por doni al ni la landon, kiu fluas per lakto kaj mielo, alkroĉiĝis al ni eĉ hodiaŭ. Ĉar ni ne aŭskultis la voĉon de la Eternulo, nia Dio, per ĉiuj vortoj de la profetoj, kiujn li sendis al ni, sed ĉiu el ni foriris post la aparatoj de niaj malbonaj koroj, servis aliajn diojn, kaj faris malbonon en La vidon de la Eternulo, nia Dio.

Rimarkoj kaj preĝoj