Vendredon, 7an de februaro 2020: Libro de Siracho 47: 2-11.

Kiel la elektita graso de la sanktaj oferoj, tiel estis David en Israelo. Li faris sportojn de leonoj kvazaŭ infanoj, kaj de ursoj, kiel ŝafidoj de la grego. Kiel junulo li mortigis la giganton kaj forviŝis la abomenon de la homoj, Kiam lia mano lasis flugi la svingan ŝtonon, kiu disbatis la fierecon de Goliat. Ĉar li alvokis la Plejaltan Dion, kiu donis forton al sia dekstra brako Por venki la lertan militiston kaj levi la potencon de sia popolo, Tial la virinoj kantis siajn laŭdojn kaj atribuis al li dekmilojn. Kiam li supozis la reĝan kronon, li batalis kaj submetis la malamikon ĉiuflanken. Li detruis la malamikajn Filiŝtojn kaj detruis ilian potencon ĝis niaj tagoj. Kun ĉiu lia faro li oferis dankon al Dio Plejalta, per vortoj de laŭdo. Kun sia tuta estaĵo li amis sian Kreinton kaj ĉiutage kantis siajn laŭdojn; Li aldonis belecon al la festenoj kaj solenigis la sezonojn de ĉiu jaro Kun kordomuziko antaŭ la altaro, disponigante dolĉan melodion por la psalmoj Do, kiam laŭdis la Sanktan Nomo, antaŭ la tagiĝo la sanktejo resonus. La Sinjoro pardonis al li siajn pekojn kaj altigis por ĉiam sian forton; Li donis al li rajtojn pri reĝeco kaj establis sian tronon en Israelo.

Rimarkoj kaj preĝoj