Vendredon, 7an de februaro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 6: 14-29.

La reĝo Herodo aŭdis pri Jesuo, ĉar lia famo disvastiĝis, kaj la homoj diris: "Johano, la Baptisto, leviĝis el la mortintoj; tial estas potencaj laboroj en li." Aliaj diris: "Li estas Elija"; ankoraŭ aliaj, "Li estas profeto kiel iu el la profetoj." Sed Herodo eksciis pri ĝi, kaj diris: "Estas Johano, kiun mi senkapigis. Li estis levita." Herodo estis kiu arestis Johanon kaj ligis lin en malliberejo pro Herodias, la edzino de sia frato Filipo, kun kiu li edziĝis. Johano diris al Herodo: "Ne decas, ke vi havu la edzinon de via frato." Herodias malbonigis kontraŭ li kaj volis mortigi lin, sed ne povis fari ĝin. Herodo timis Johanon, sciante lin esti viro justa kaj sankta, kaj lin gardis. Aŭdinte lin paroli, li tre multe perpleksis, tamen li ŝatis aŭskulti lin. Ŝi havis okazon unu tagon, kiam Herodo, je lia naskiĝtago, donis bankedon por siaj korteganoj, liaj militistoj, kaj la ĉefaj viroj de Galileo. La propra filino de Herodias envenis kaj plenumis dancon, kiu ĝojigis Herodon kaj liajn gastojn. La reĝo diris al la knabino: "Petu de mi, kion vi volas, kaj mi donos ĝin al vi." Li eĉ ĵuris (multajn aferojn) al ŝi, "Mi donos al vi kion ajn vi petos de mi, eĉ al la duono de mia regno." Ŝi eliris kaj diris al sia patrino: "Kion mi petos?" Ŝi respondis: "La kapo de Johano, la Baptisto." La junulino rapidis al la ĉeesto de la reĝo kaj petis, "Mi volas, ke vi donu al mi tuj sur plado la kapon de Johano, la Baptisto." La reĝo estis profunde ĉagrenita, sed pro siaj ĵuroj kaj la gastoj li ne deziris rompi sian vorton al ŝi. Do li senprokraste ekspedis ekzekutiston kun ordonoj revenigi la kapon. Li foriris kaj senkapigis lin en la malliberejo. Li enportis la kapon sur pladon kaj donis ĝin al la knabino. La knabino laŭvice donis ĝin al sia patrino. Kiam liaj disĉiploj aŭdis pri ĝi, ili venis, prenis lian korpon kaj metis ĝin en tombon.

Rimarkoj kaj preĝoj